Sonsat referencia - akustické paravány dôvera

Akustické paravány v Dôvere

Klient: Dôvera zdravotná poisťovňa

Kategória: Akustické materiály

Lokalita: ZP Dôvera, Nitra

Dátum: Máj 2015

Zdravotná poisťovňa Dôvera nás oslovila s požiadavkou akustickej úpravy call centra. Hlavnou požiadavkou bola úprava akustiky priestoru tak, aby sa pracovníci call centra vzájomne nerušili. Cieľom bolo, aby sa mohli sústrediť čo možno najviac na svoju prácu. Úprava akustiky pomohla aj celkovo znížiť nepríjemnú ozvenu celého priestoru pracoviska call centra.

Po obhliadke bolo pracovisko call centra vymodelované do akustického matematického simulačného modelu. Pri simuláciách bol hlavný dôraz kladený na výpočet akustických parametrov jednotlivých privátnych zón vytvorených pre individuálnych pracovníkov.

Realizácia riešenia bola prevedená akustickými paravánmi, ktorých rozmery boli stanovené výpočtom. Paravány boli vyrobené na mieru a prispôsobené na stávajúce stoly v call centre. Akustické paravány obsahovali vysoko pohltivý akustický materiál, ktorého povrch bol očalúnený látkou.

Projekt zákazníkovi priniesol spríjemnenie pracovného prostredia a zníženie pracovného stresu pre pracovníkov call centra, čo malo za následok zníženie chybovosti, ako aj zníženie fluktuácie pracovníkov na tomto pracovisku.

  • Vytvorenie privátnej zóny pre každého pracovníka.
  • Zníženie pracovného stresu.
  • Celková vyššia spokojnosť pracovníkov call centra.
  • Vyššia spokojnosť zákazníkov poisťovne Dôvera.

Zaujal vás tento projekt? Uvažujete nad podobným riešením?

Kontaktujte nás