Akustika

 • Riešenie akustiky pre:

  • Domáce kiná.
  • Nahrávacie štúdia a skúšobne.
  • TV štúdia, kiná, divadlá.
  • Športové haly.
  • Sakrálne stavby.
 • Riešime hluk v bytoch, od susedov a z iných zdrojov hluku.
 • Realizujeme odhlučnenia v prevádzkach.
 • Realizujeme odhlučnenie vzduchotechnických technológií.
 • Predávame akustické rôzne akustické materiály.
 • Meriame hluk.
  • Akreditované akustické merania:

   • Hluk v pracovnom prostredí.
   • Hluk v životnom prostredí.
   • Nepriezvučnosť.
   • Čas dozvuku.
  • Neakreditované merania:

   • Tie isté ako akreditované.
   • Zrozumiteľnosť.
   • … a ďalšie špecifické akustické merania podľa požiadavky.
 • Akustické hlukové štúdie, výpočty a predikcie.

Vyberte si príslušnú kategóriu, ktorá vás zaujíma:


Archív