Akustika

Priestorova_akustika

Priestorová akustika –

 • Domáce kiná.
 • Posluchové miestnosti.
 • Skúšobne pre hudobníkov.
 • Nahrávacie štúdia.
 • TV štúdia.
 • Call centrá.
 • Pracovné priestory.
 • Konferenčné priestory.
 • Kultúrne sály.
 • Divadlá.
 • Športové haly.
 • Sakrálne stavby.

Stavebná akustika –

 • Riešime hluk v bytoch.
 • Riešime odhlučnenie od susedov.
 • Odhlučnenie prevádzkových priestorov a kancelárií.

Priemyselná akustika –

 • Odhlučnenie výrobných prevádzok a hlučných pracovísk.
 • Odhlučnenie vzduchotechnických technológií.
 • Zákazková výroba akustických kapotáži pre strojné zariadenia do priemyslu.

Akustické merania –

 • Meranie parametrov priestorovej akustiky.
 • Meranie hluku v životnom prostredí.
 • Meranie hluku v pracovnom prostredí.

Akustický inžiniering –

 • Návrhy riešenia priestorovej akustiky.
 • Riešenie klientských zón pre retailové služby, napr. banky mob. operátori a pod.
 • Riešenie zón pre ochranu súkromia.
 • Návrhy riešenia odhlučnení.
 • Hlukové štúdie.
 • Poradenstvo pri riešení akustiky.
 • Návrhy ozvučenia stavieb.
 • Posudzovanie parametrov jestvujúcej akustiky a ozvučenia.
 • Zákaznícke riešenia na mieru.
 • Služby pre projektantov a architektov.

Predaj akustických prvkov –

 • Predaj prvkov priestorovej akustiky.
  • akustické prvky vlastnej výroby.
  • akustické prvky od dodávateľov.
 • Predaj akustických paravánov.
  • akustické paravány vlastnej výroby.

Dodávky a montáže –

 • Dodávky a montáže akustických prvkov v interiéri.
 • Dodávky a montáže bielych pozadí a kľúčovacích pozadí pre video štúdiá.
 • Dodávky ozvučenia sakrálnych stavieb a prevádzok.
 • Dodávky a montáže odhlučňovacích opatrení.
 • Dodávky a montáže akustických kapotáži pre odhlučnenie strojov v priemysle.
 • Akustické riešenia na kľúč.