sonsat referencia akustika kinosály ftf všmú
sonsat referencia akustika kinosály ftf všmú

Akustika kinosály pre DOLBY ATMOS

Klient: VŠMU

Kategória: Akustické merania a analýzy, Priestorová akustika

Lokalita: Bratislava, Staré Mesto

Dátum: Máj 2022

FTF VŠMU nás oslovila s požiadavkou na rekonštrukciu kinosály. V kinosále sa plánovala inštalovať technika pre systém DOLBY ATMOS. Požiadavkou zákazníka bolo zrekonštruovať steny kinosály, pričom rekonštrukciou sa mali eliminovať stávajúce akustické defekty, ktoré kinosála vykazovala. Zároveň bolo požadované rekonštruovať kinosálu tak, aby akustika vyhovovala prísnym požiadavkám pre systém DOLBY ATMOS, pričom musel byť zachovaný už navrhnutý dizajn.

Pred rekonštrukciou sme zmerali a zhodnotili akustiku kinosály. Urobili sme matematický akustický model, pomocou ktorého sme navrhli akustiku kinosály. Rekonštrukciu sme zrealizovali na kľúč.

Po ukončení rekonštrukcie sme zmerali akustické parametre a zákazníkovi predložili merací protokol s výsledkom spĺňajúcim podmienky pre DOLBY ATMOS.

  • Eliminácia akustických defektov kinosály.
  • Splnenie prísnych akustických požiadaviek pre DOLBY ATMOS.
  • Zachovanie stávajúceho dizajnu kinosály.
  • Prevedenie rekonštrukcie na kľúč.

Zaujal vás tento projekt? Uvažujete nad podobným riešením?

Kontaktujte nás