Sonsat referencia - akustika štúdia konzervatórium

Akustika nahrávacieho štúdia

Klient: Cirkevné konzervatórium v Bratislave

Kategória: Priestorová akustika

Lokalita: Bratislava, Petržalka

Dátum: Jún 2019

Cirkevné konzervatórium nás na základe predchádzajúcich skúseností oslovilo s požiadavkou vytvorenia nahrávacieho štúdia v priestore jednej z učební.

Po konzultácii so zákazníkom o jeho predstavách bolo vykonané akustické meranie času dozvuku a následne bol vypracovaný akustický matematický model pre výpočet. Daný priestor bolo potrebné osadiť pohltivými prvkami, difúzormi a ladenými rezonátormi. Parametre a výmery akustických prvkov boli stanovené výpočtom a verifikované v matematickom modeli.

Práce boli prevedené na kľúč, od zamerania, cez výpočet, drobné stavebné úpravy, výrobu, dodávku a osadenie prvkov až po záverečné kontrolné meranie akustických parametrov.

  • Výpočet priestorovej akustiky na základe série meraní a výpočtov.
  • Drobné stavebné úpravy bez ďalších subdodávateľov.
  • Úprava akustiky učebne a vytvorenie nahrávacieho štúdia na kľúč.
  • Medzi realizačné kontrolné merania a záverečné meranie akustiky.
  • Učebňa umožní vyučovať žiakov v reálnom prostredí nahrávacieho štúdia.

Zaujal vás tento projekt? Uvažujete nad podobným riešením?

Kontaktujte nás