Sonsat referencia - akustické peny kucharek

Akustika štúdia a skúšobne v jednom

Klient: Štúdio JK Production

Kategória: Akustické materiály

Lokalita: Bratislava, Devín

Dátum: Máj 2019

JK Production nás oslovila s požiadavkou prevedenia akustických úprav v hudobnom nahrávacom štúdiu. Cieľom bolo upraviť akustiku miestnosti tak, aby spĺňala prísne nároky pre nahrávacie štúdiá a aby priestor mohol slúžiť tiež ako skúšobňa pre profesionálnych hudobníkov.

Pre priestor bol zhotovený matematický model a následne boli prevedené akustické simulácie. Na základe výsledkov vychádzajúcich z matematického modelu sme vytipovali vhodné akustické panely a navrhli ich rozmiestnenie v priestore. Pre väčšiu variabilitu v priestore bol návrh doplnený o akustické paravány našej výroby. Hudobníci sa môžu tieniť paravánmi alebo ich môžu rozložiť do väčších, resp. menších plôch a tým si upravovať čas dozvuku podľa aktuálnej potreby.

Zákazník bol s našimi službami spokojný. Tento projekt pomohol vybudovať ďalšie hudobné nahrávacie štúdio s dobrými akustickými vlastnosťami. Projekt zákazníkovi priniesol:

  • Zlepšenie akustiky hudobného štúdia.
  • Zvýšenie variability nahrávacích podmienok.
  • Skĺbenie dizajnu s dosiahnutím potrebných parametrov.

Zaujal vás tento projekt? Uvažujete nad podobným riešením?

Kontaktujte nás