sonsat referencia - atypický akustický štít

COOP Jednota – protihlukový kryt

Klient: COOP Jednota Úľany

Kategória: Odhlučnenie

Lokalita: Pusté Úľany

Dátum: Júl 2013

Spoločnosť Jednota nás oslovila s požiadavkou odhlučnenia chladiarenského zariadenia, ktorého hlučná časť (motory s kompresormi) sa nachádzali na fasáde v exteriéri. Oproti fasáde sa nachádzali bytové domy s bytmi. Zvýšený hluk obťažoval obyvateľov, pretože prekračoval prípustné limity.

Po obhliadke, na ktorej boli zmerané parametre hluku vychádzajúceho od zariadenia, nasledoval výpočet a návrh protihlukového krytu. Návrh bol konzultovaný so zákazníkom a následne bola zadaná výroba krytu.

Naša spoločnosť protihlukový kryt dodala vrátane montáže na kľúč a vykonala kontrolné merania. Zákazníkovi bol odovzdaný merný protokol deklarujúci skutočnosť, že hluk z chladiarenského zariadenia sa podarilo dostať do povolených hodnôt.

Zákazník bol s našimi službami spokojný. Projekt zákazníkovi priniesol:

  • Odhlučnenie chladiarenského zariadenia na kľúč.
  • Návrh protihlukovéko krytu na mieru.
  • Deklarované splnenie povolených hodnôt hluku.
Kontaktujte nás