sonsat referencia - akustická kapotáž stroja embraco

Embraco – akustická kapotáž lisu

Klient: Embraco Slovakia s.r.o.

Kategória: Odhlučnenie

Lokalita: Spišská Nová ves

Dátum: December 2007

Spoločnosť Embraco Slovakia s.r.o. nás oslovila s požiadavkou zníženia hluku lisu. Hluk stroja prekračoval povolené limity.

Po preštudovaní si výsledkov meraní bol navrhnutý akustický kryt na stroj. Nakoľko stroj vyžadoval prístupy pre údržbu a obsluhu, akustický kryt bol navrhnutý tak, aby sa skladal (okrem iného) aj z odnímateľných častí, otváracích častí, presklených častí a pevných častí. Zloženie akustického krytu bolo navrhnuté tak, aby zvuk, ktorý generuje stroj, bol redukovaný na povolenú úroveň.

Zákazník bol s našimi službami spokojný. Projekt zákazníkovi priniesol:

  • Návrh krytu na odhlučnenie stroja na mieru.
  • Zníženie hluku na pracovisku.
  • Zlepšenie pracovného prostredia.

Zaujal vás tento projekt? Uvažujete nad podobným riešením?

Kontaktujte nás