sonsat referencia - meranie času dozvuku
sonsat referencia - meranie času dozvuku

Meranie času dozvuku

Klient: Ecophon

Kategória: Akustické merania a analýzy

Lokalita: ZUŠ Malacky

Dátum: August 2020

Spoločnosť Ecophon nás oslovila s požiadavkou merania času dozvuku a vyhodnotenia nameraných parametrov. Meranie bolo potrebné pre návrh úprav priestorovej akustiky v učebniach.

Meranie bolo použité ako podklad pre návrh a následné použitie prvkov od výrobcu Ecophon.

Meranie a inžiniering ponúkame aj iným spoločnostiam, ktoré sú dodávateľmi akustických prvkov. Týmto partnerom ponúkame poradenstvo, návrhy a inžiniersku podporu.

Zaujal vás tento projekt? Uvažujete nad podobným riešením?

Kontaktujte nás