sonsat referencia - akustická kapotáž mincovňa Kremnica

Odhlučnenie stroja v Mincovni Kremnica

Klient: Mincovňa Kremnica

Kategória: Odhlučnenie

Lokalita: Kremnica

Dátum: Máj 2008

Spoločnosť AMERA sídliaca v kremnickej mincovni nás oslovila s požiadavkou na zníženie hluku v pracovnom prostredí. Zdrojom hluku bol lisovací stroj. Cieľom odhlučnenia bolo dosiahnutie povolených hodnôt hluku na pracovisku v zmysle nariadenia vlády č. 115 z 15.2.2006.

Po úvodnom meraní hluku stroja boli výsledky podrobené akustickým výpočtom. Z výpočtu vyšli podklady pre konštrukciu akustickej kapotáže. Kritériom návrhu bol pomer ceny a výkonu – t. j. kapotáž bola navrhnutá tak, aby dostatočne účinne pohlcovala hluk, za použitia najnutnejšieho množstva materiálu.

Po realizácii bol na pracovisku nameraný hluk, ktorý neprekračoval požadované limity. Projekt zákazníkovi priniesol:

  • Odhlučnenie stroja pri výbornom pomere cena/výkon.
  • Návrh akustickej kapotáže na mieru.
  • Zníženie hluku a splnenie stanovených limitov.

Zaujal vás tento projekt? Uvažujete nad podobným riešením?

Kontaktujte nás