Sonsat referencia - akustika štúdia Alitera

Priestorová akustika hudobnej réžie

Klient: Nahrávacie štúdio ALITERA

Kategória: Priestorová akustika

Lokalita: Bratislava, Vajnory

Dátum: Február 2021

Spoločnosť ALITERA nás oslovila s požiadavkou úpravy priestorovej akustiky miestnosti hudobnej réžie. Cieľom bolo nahrnúť a upraviť priestorovú akustiku tak, aby spĺňala akustické parametre.

Po úvodnom zmeraní si akustických parametrov a vypracovaní akustického výpočtového matematického modelu, prevedení výpočtov a raytracingových simulácií bola zákazníkovi predstavená vizualizácia počtu a rozmiestnenia akustických panelov. Zákazník si na základe tejto vizualizácie dotvoril farebný dizajn.

Pri realizácii sme okrem osadenia akustických prvkov vykonali drobné úpravy interiéru a elektrorozvodov. Po realizácii boli vykonané akustické merania a mapovanie zvukového poľa v priestore.

Zákazník bol s našimi službami spokojný. Projekt zákazníkovi priniesol:

  • Dosiahnutie požadovaných akustických parametrov pre réžiu.
  • Vykonanie drobných stavebných úprav podľa požiadaviek zákazníka.
  • Prevedenie drobných úprav elektroinštalácie.
  • Dodanie a osadenie prípojných panelov s príslušnými konektormi ako ukončenie signálových ciest.

Zaujal vás tento projekt? Uvažujete nad podobným riešením?

Kontaktujte nás