sonsat referencia - kľúčovacie pozadie tv8

Realizácia kľúčovacieho pozadia

Klient: TV8

Kategória: Doplnkové vybavenie štúdií a réžií

Lokalita: Bratislava

Dátum: 2012

Televízia TV 8 nás oslovila s požiadavkou realizácie zeleného kľúčovacieho pozadia v TV štúdiu. Dôraz bol kladený na monochromatickosť, trvácnosť a popri tom aj na akustiku celého štúdia. Cieľom bolo vytvoriť prevádzky-schopné TV štúdio pre výrobu rôznych relácií.

Kľúčovacie pozadie bolo realizované pomocou ohybného sadrokartónu na nosnej mechanike. Spodná časť bola zhotovená ako pochôdzna. Akustika bola vyrátaná na základe meraní a matematického modelu a podľa týchto výpočtov aj zrealizovaná. Použité boli akustické prvky z nášho sortimentu.

Zákazník bol s našimi službami spokojný. Projekt zákazníkovi priniesol:

  • Kontrolu hluku pozadia v nahrávacom štúdiu.

Zaujal vás tento projekt? Uvažujete nad podobným riešením?

Kontaktujte nás