Sonsat referencia - akustika réžie tv markíza
Sonsat referencia - akustika réžie tv markíza

TV Markíza – akustika réžie

Klient: TV Markíza

Kategória: Priestorová akustika

Lokalita: Bratislava, Záhorská Bystrica

Dátum: Október 2020

Televízia Markíza nás oslovila s požiadavkou realizácie priestorovej akustiky v televíznej réžii, ktorá prešla rekonštrukciou. Požiadavkou bolo, aby priestorová akustika v štúdiu bola citlivo integrovaná do architektonického stvárnenia štúdia. Samozrejmosťou bolo, aby akustika štúdia spĺňala požiadavky pre TV réžiu.

Po vykonaní série akustických meraní bolo rozhodnuté. Nasledoval akustický návrh v simulačnom programe. Pomocou matematického modelu bol vypracovaný nový návrh a boli vytypované prvky. Pri výpočtoch bolo počítané aj s budúcim mobiliárom. Do štúdia boli dodané akustické panely našej produkcie. Súčasťou dodávky boli aj ladené prvky produkcie JOCAVI. Rozmiestnenie prvkov bolo navrhnuté tak, aby dizajnovo zapadli do interiéru TV réžie. V priebehu prác boli vykonávané medzi realizačné kontrolné merania. Po finalizácii mobiliáru bolo vykonané záverečné kontrolné meranie priestorovej akustiky.

Premiéra vysielaná zo štúdia ako aj ďalšie vysielania sú po akustickej stránke k spokojnosti zákazníka. Projekt zákazníkovi priniesol:

  • Vytvorenie TV réžie, ktorá spĺňa prísne požiadavky na dizajn a priestorovú akustiku.
  • Práce vykonané včas a v potrebnej kvalite.

Zaujal vás tento projekt? Uvažujete nad podobným riešením?

Kontaktujte nás