Sonsat referencia - VŠMÚ akustika zasadačky

VŠMU – akustika v zasadačke

Klient: FTF VŠMU Bratislava

Kategória: Priestorová akustika

Lokalita: Bratislava

Dátum: Máj 2016

Filmová fakulta VŠMU nás oslovila s požiadavkou na zlepšenie akustiky priestoru v zasadačke. Cieľom bolo odstrániť ozvenu. Pri videokonferenciách bolo potrebné zvýšiť zrozumiteľnosť. Zákazník požadoval, aby akustické úpravy boli prevedené esteticky a aby bol účastný na výbere akustických prvkov.

Po úvodnom meraní priestoru a akustickom výpočte v matematickom modeli bol zákazník oboznámený s budúcimi potrebnými výmerami prvkov a so širokým sortimentom výrobkov, ktoré svojimi parametrami zodpovedali tomu, aby akustika miestnosti splnila stanovené požiadavky. Po vzájomnom odsúhlasení riešení sme pristúpili k dodávke a realizácii akustických úprav na kľúč.

Pre toto riešenie boli použité akustické stropné panely bielej farby a akustické panely zo sortimentu JOCAVI.

Zákazník bol s našimi službami spokojný. Projekt zákazníkovi priniesol tieto benefity:

  • Radikálne zníženie ozveny v miestnosti.
  • Zvýšenie zrozumiteľnosti pri komunikácii.
  • Lepšie dorozumievanie cez videokonferenciu.

Zaujal vás tento projekt? Uvažujete nad podobným riešením?

Kontaktujte nás