sonsat referencia vyvolávacie systémy sociálna poisťovňa

Vyvolávacie systémy pre Sociálnu poisťovňu

Klient: Sociálna poisťovňa

Kategória: Vyvolávacie systémy

Lokalita: Celé Slovensko

Dátum: 2017 – 2019

Sociálna poisťovňa nás vybrala pri výberovom konaní na dodávku vyvolávacieho systému pre pobočky v niektorých mestách na Slovensku.

Po rekognoskácii miest, kde bola požiadavka na inštaláciu vyvolávacieho systému boli uskutočnené distribúcie HW, inštalačné práce a následne naprogramovanie systémov so zaškolením personálu.

Zákazník bol s našimi službami spokojný. Projekt zákazníkovi priniesol:

  • Systém v poradí čakajúcich klientov.
  • Zníženie stresovej záťaže klientských pracovníkov.
  • Široké možnosti sledovania štatistík (počet prichádzajúch klientov, vyťaženosť pracovísk).
  • Možnosť plánovania efektivity obslužného personálu.

Zaujal vás tento projekt? Uvažujete nad podobným riešením?

Kontaktujte nás