Stavebná akustika

V odbore stavebnej akustiky sa špecializujeme

  • Akustické merania (meranie vzduchovej nepriezvučnosti stavebných konštrukcií).
  • Posúdenie a návrhy opatrení vedúcich ku zlepšeniu parametrov vzduchovej nepriezvučnosti stavebných konštrukcií.