Čím sa priestorová akustika zaoberá?

Priestorová akustika rieši ako znie zvuk v priestore

Už samotný názov hovorí, že priestorová akustika rieši znenie zvuku v priestore. Priestorová akustika rieši teda ozvenu, zrozumiteľnosť, prenos zvuku a jeho kvalitu. Fyzikálne to funguje asi takto. Zvuková energia sa šíri od zdroja zvuku priestorom do všetkých možných strán. Pri šírení naráža na steny a rôzne prekážky ako je nábytok, výklenky, okná, závesy, a iný mobiliár. Samotným šírením a odrážaním sa od stien a prekážok mení svoje vlastnosti a postupne stráca energiu. Viacnásobne odrazený zvuk  napokon úplne zaniká. V priestore sa však odrazený zvuk sa s novým, práve vygenerovaným zvukom zmiešava. Takto sa celkovo menia vlastnosti zvuku, ktorý subjektívne počujeme. Z toho vyplýva, že priestor a jeho vlastnosti výrazne ovplyvňujú kvalitu zvuku. Preto môže hudba, alebo reč znieť v každom priestore inak. Priestorová akustika sa zaoberá takými vlastnosťami priestoru, ktoré ovplyvňujú zvuk.

Akustika je v každom priestore iná, dalo by sa povedať jedinečná. Závisí to od zloženia stien, podlahy, stropu a samotného vybavenia priestoru. Akustika v miestnosti musí byť navrhovaná podľa účelu použitia. Návrh priestorovej akustiky spočíva v nastavení optimálnych vlastností pre kvalitný prenos hudby, alebo reči. Pri našich návrhoch berieme do úvahy, okrem akustických vlastností aj dizajn a v prípade potreby aj prihliadame aj na finančné limity projektu.

Typy miestností

Kde zabezpečíme vhodnú akustiku

TV/rozhlasové/hudobné štúdiá

Pre docielenie čo najväčšej kvality nahrávok riešime v hudobných, televíznych, rozhlasových alebo dabingových štúdiách čas dozvuku, zrozumiteľnosť, hluk pozadia a ostatné dôležité akustické parametre.

Prednáškové sály

V prednáškových sálach riešime predovšetkým zrozumiteľnosť. Vhodným návrhom zloženia stien a stropu a popri tom správnym rozmiestnením a nastavením elektroakustickej podpory je možné dosiahnuť taký akustický komfort, aby sa poslucháči cítili príjemne.

Kancelárske priestory

Máme skúsenosti s návrhom optimálnych akustických riešení pre otvorené kancelárske priestory (open space), uzavreté konferenčné miestnosti, malé kancelárie, či zasadačky (meeting rooms).

Divadlá a kultúrne domy

Akustika divadiel činohry, hudobných divadiel, kultúrnych domov, kín a koncertných sál má svoje špecifiká. Pri návrhoch sa zameriavame na splnenie tých najprísnejších akustických parametrov na všetkých plochách hľadiska.

Školské priestory

Dobrá akustika v učebniach, audiovizuálnych učebniach, ZUŠ, konzervatóriách, vysokých umeleckých školách, telocvičniach, študovniach a podobných priestoroch pomáha zlepšiť komfort a znižuje únavu žiakov aj učiteľov. Využite naše bohaté skúsenosti s návrhom akustiky v týchto priestoroch.

Ostatné

Vhodnú priestorovú akustiku zabezpečujeme aj pre (domáce) kiná, HiFi posluchové miestnosti, mixážne haly, technické miestnosti pre strih a prepis, hudobné skúšobne, športové, plavecké, poštové, bankové a i. haly, call centrá a pod.

Akustika miestnosti

Akustické kritériá pre rôzne typy priestorov

Pri návrhoch a úpravách akustiky rôznych priestorov ako sú štúdiá, divadlá, kiná, kancelárie, zasadačky, koncertné či prednáškové sály a mnohé iné priestory, aktívne využívame najnovšie vedecké poznatky z odboru priestorovej akustiky. Dokážeme preto rôzne typy priestorov upraviť tak, aby v nich zvuky zneli tak ako majú znieť.

Pri návrhoch akustiky miestností vychádzame predovšetkým z platných technických noriem, ktoré pre konkrétne priestory stanovujú určité kritériá. Hoci napr. pre domáci posluch nie sú akustické normy stanovené, čo dáva HiFistom istú voľnosť. V takých prípadoch po upresnení si predstáv so zákazníkom môžeme použiť technické odporúčania (napr. EBU tech 3276), ktoré potom sú pre nás vodítkom.

Ako to funguje

Zoznámte sa s tým, ako pracujeme

01

Obhliadka

Po upresnení predstavy klienta nasleduje zväčša obhliadka priestoru, ktorá môže byť spojená s meraniami. Ak je obhliadka a vstupné meranie technicky a finančne možné, určite ich odporúčame vykonať. Výpočty budú presnejšie, vieme sa zamerať na problémové miesta.

Ak obhliadku nie je možné vykonať alebo priestor ešte neexistuje (stavba), návrh vytvárame iba na základe poskytnutých podkladov.

02

Spracovanie a návrh riešenia

Na základe získaných poznatkov spracujeme SW akustický model priestoru a púšťame sa do výpočtov. Návrhy konzultujeme so zákazníkom, pričom nezabúdame ani na dizajn interiéru. V našej ponuke je množstvo akustických materiálov, z ktorých si veríme dokáže vybrať naozaj každý. Kompromis medzi dizajnom a cenou, za predpokladu dosiahnutia požadovaných akustických parametrov, je naším cieľom.

03

Výroba komponentov a realizácia

Po odsúhlasení návrhu zákazku radi zrealizujeme na kľúč. Akustické materiály dodáme alebo vyrobíme priamo na mieru. Ak to situácia vyžaduje, montáž realizujeme aj spolu s drobnými stavebnými prácami ako úprava stien, či maľovanie. V prípade potreby zabezpečíme tiež medzirealizačné kontrolné merania a korekcie.

Jedná sa o zákazku väčšieho rozsahu s externou stavebnou firmou? Ochotne poskytneme poradenstvo pre správnu aplikáciu akustických prvkov.

04

Finalizácia a odovzdanie

Po dokončení montáže je projekt pripravený na odovzdanie. Deklarovanie dosiahnutého výsledku realizujeme v prípade záujmu ešte záverečným meraním.

Vedeli ste, že?

Profesionálne riešenie akustiky priestoru dostupné pre každého

Rozsah služby stanovujeme na základe konzultácie s klientom vždy individuálne. Nemusíte mať teda obavy, že sa nedohodneme. V prípade, ak je váš cenový budget obmedzený, okrem riešenia na kľúč vám ponúkame aj možnosť nastavenia si individuálnej cenovej hladiny spolu s vašimi požiadavkami, na základe ktorých zhodnotíme situáciu a navrhneme prijateľné riešenia.

Referencie

Projekty na ktorých sme pracovali

Kontaktujte nás

Máte záujem o poradenstvo, konzultáciu alebo profi riešenie? Kontaktujte nás a my vám na základe vašich požiadaviek vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.